PADI Navigering speciality

Var dykaren alla vill följa eftersom du vet var du är och vart du ska.

PADI Navigerings kurs finjusterar dina kompass färdigheter och lär dig att mer exakt använda kompassen under vattnet. Anta utmaningen och verkligen hitta rätt med PADI´s navigerings kurs. Du får lära dig de verktyg du behöver för att behärska kompassen. inklusive navigering med hjälp av naturliga ledtrådar och genom att följa kompassriktningar.

Metoder för att uppskatta avståndet under vattnet. Kompass navigering samtidigt som du räknar fensparkar för att mäta avstånd. Märkning eller flytta ett nedsänkt föremål eller position från ytan. Navigera i fyrkant och triangel.

Handboken certifieringsavgifter och hyra av utrustning ingår. 

Pris 1990 kr 

Kursstarter för PADI Navigering speciality

Ring för mer information!

Boka